Littekentherapie

Behandeling bij een litteken in of op de huid

Littekens ontstaan wanneer de huid zich herstelt na een beschadiging als gevolg van een trauma, operatie of huidaandoening. Ze zijn soms verheven, soms verdiept, soms buiten hun grenzen tredend en soms vergroeid op onderliggende weefsels en structuren. Een litteken kan je bewegingsvrijheid beperken, maar je kunt het ook als cosmetisch storend ervaren.

Littekentherapie

Trajectverloop

Ieder soort litteken verdient een andere aanpak. Tijdens de intake brengt de huidtherapeut in kaart of het om een hypertrofisch (verheven), hypotrofisch (verdiept), keloïd (buiten zijn grenzen tredend) of verklevend litteken gaat.  Afhankelijk van de situatie adviseert de huidtherapeut een aanvullend traject te volgen bij de fysiotherapeut. Naast de inzet van de behandelaar verwacht de huidtherapeut ook dat je een actieve houding aanneemt bij het toepassen van zelfmanagement.

Behandelingen

Littekentherapie door een huid- & oedeemtherapeut bestaat uit een of meer van de volgende onderdelen:

Duur

De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten, afhankelijk van de indicatie en uitgevoerde methode. Het behandeltraject start 1 tot 2 keer wekelijks. Het afbouwtraject is geheel afhankelijk van de voortgang van het litteken en individueel bepaald.

Littekentherapie

Verwijzing & vergoeding

Voor littekentherapie heb je soms een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Vraag dit na bij de zorgverzekeraar. De behandeling wordt, afhankelijk van de zorgverzekeraar, (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor de accurate vergoedingen en/of benodigde verwijzingen kun je contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Skin in Motion heeft contracten met alle zorgverzekeraars.