Compressietherapie

Compressie ter ondersteuning van de oedeemtherapie

Verslapte bloedvaten of aandoeningen aan de bloed- en/of lymfevaten kunnen een uitgebreid scala aan klachten veroorzaken, waaronder oedeem. Oedeemtherapie is hiervoor een perfecte oplossing, maar niet waterdicht. Om de therapie te ondersteunen is er altijd een compressiemiddel nodig.

Compressietherapie

Trajectverloop

Voor compressietherapie zijn er verschillende trajecten mogelijk.
Compressie kan dienen ter aanvulling van oedeemtherapie of juist ter afsluiting van een oedeemtraject. Ook kunnen we bij veneuze klachten vaak direct compressie aanmeten. In een intakegesprek bekijken we wat de beste mogelijkheid is.

Behandelingen

De behandeling bij de huidtherapeut kan bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen:

Duur

De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten. Compressietherapie in de vorm van steunkousen is vaak een levenslange ondersteuning die nodig is om het oedeem of de klachten onder controle te houden. Compressie ter ondersteuning van de behandeling is vaak tijdelijk en wordt uiteindelijk vervangen door steunkousen.

Laat ons jou weer in beweging brengen!

Verwijzing & vergoeding

Voor compressietherapie heb je een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. De behandeling wordt, afhankelijk van de zorgverzekeraar, (gedeeltelijk) vergoed vanuit de basisverzekering (verbandmiddelen/hulpmiddelen budget). Voor de accurate vergoedingen en/of benodigde verwijzingen kun je contact opnemen met de zorgverzekeraar.
Skin in Motion heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Wij meten de steunkousen aan in samenwerking met HHC Human Health Care. Wanneer je de vergoeding van de steunkousen navraagt, vermeld dan dat de declaraties gedaan worden door HHC.