Burgemeester de Bruïnelaan 140 Zwijndrecht
06-30569412
info@skininmotion.nl

Klacht indienen

ALLES VOOR DE BESTE ZORG

Start het 
gesprek en kom samen tot de oplossing

Als jouw behandelaar doen wij er alles aan om de juiste zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Helaas kan het toch voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is goed mogelijk dat wij als huidtherapeut ons niet beseffen dat je ontevreden bent en/of waarover. In veel gevallen is deze onvrede gebaseerd op een misverstand. Ga het gesprek aan met ons, we kijken graag samen met jou naar een passende oplossing.


Klachtenprodecure
Helaas kan het ook voorkomen dat we er samen niet uitkomen. Of er is een goede reden om het gesprek niet aan te gaan. Maak dan gebruik van de klachtenprocedure.
De Klachten- en geschillenregeling Paramedici bied je een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

KLACHTENLOKET